Oxfam

Campagne | Als je het doet, doe het dan voor een goed doel.

Logo

Uitdaging

Moedig mensen aan zich in te schrijven voor een 100 km tocht om geld in te zamelen voor Oxfam.

Oplossing

Leg de mensen uit dat als ze het toch doen, ze het net zo goed voor iets kunnen doen.

Illustration

In detail