Fost Plus

Campagne | Voor de toekomst

Logo

Uitdaging

De mensen motiveren, motiveren en nog eens motiveren om hun huishoudelijk afval te sorteren. Om te sorteren en goed te sorteren.

Oplossing

Herinner mensen eraan dat de daden van vandaag betekenis hebben voor de toekomst. Gebruik dit gezichtspunt (van de toekomst) om de actie van vandaag te rechtvaardigen. Een goede huishouding is een never ending story.

After Before

In detail

Gallery N°0
Gallery N°1
Gallery N°2
Gallery N°3